Hur fungerar ACRODAT®?

En enkel process i fyra steg för att hjälpa till att spåra dina patienters framsteg

Steg 1: Lägga till patienter

Efter registreringen kan varje behörig användare på din klinik lägga till en ny patient eller komma åt befintliga patientdata som lagras i krypterad form i den sökbara ACRODAT®-databasen.

Steg 2: Inbjuda patienter att fylla i frågeformuläret

Före varje patientbesök kan du skapa en patient- och besöksspecifik kod. Detta gör det möjligt för patienten att logga in på en patientspecifik sida på siten och fylla i ett frågeformulär om livskvalitet inför sitt kommande besök. Detta kan göras i väntrummet i förväg. Alternativt kan du ange QoL-information under samtal med din patient under hans eller hennes konsultation med dig.

Steg 3: Datainmatning

Vid varje patientbesök blir du ombedd att lägga in kort information om anamnes och sjukdomsspecifika parametrar i databasen

Steg 4: Bedöma resultat och exportera data

Med hjälp av en validerad algoritm som skapats i samarbete med akromegaliexperter beräknar ACRODAT® varje patients aktuella övergripande sjukdomsstatus. Inmatning av patientdata över en tidsperiod kan visas grafiskt eller exporteras som en Excel-fil.

 

Exempel på diagram över patientstatusöversikt i ACRODAT®

 

Övergripande statusdiagram

Övergripande statusdiagram - ACRODAT

 

 

 

 

 

 

 

 

IOF-I-diagram

IOF-I-diagram-ACRODAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtomdiagram

Symtomdiagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Qol-diagram beskuren

Qol-diagram ACRODAT

PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021