SOMAVERT® ger en dosberoende normalisering av IGF-I1,3

Somavert IGF-I normaliseringsfrekvens vid 12 veckor och 12 månader - Somavert - PfizerPro

SOMAVERT® minskar patientens subjektiva symtom på akromegali

Patienter på SOMAVERT® uppvisade minskning av svullnad i mjukvävnad, huvudvärk, ledsmärta, total symtomscore och förbättring av allmäntillstånd.* 5

Minskning av Somavert sypmtompoäng vid 6 månader - Somavert - PfizerPro
Referenser
  1. SOMAVERT® Summary of Product Characteristics. March 2019. Available at https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/14353 (last accessed April 2020).
  2. Sherlock M. et al. Medical therapy in acromegaly. War Rev Endocrinol 2011 ;7:291-300.
  3. Van Der Lely A), et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant a growth hormone receptor antagonist, taocer 2001:24:3 58(9295):1754-9.
  4. Trainer PJ, etal. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. W Engl} Med 2000:342(16):1171-7.
  5. Schreiber I, et al. Treatment of acromegaly with the GH receptor antagonist pegvisomant in clinical practice: Safety and efficacy evaluation from the German Pegvisomant Observational Study. Eur } Endocrinol2007A 56:75-82.
PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021