Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa i ReFacto AFs (moroctocog alfa) produktresumé på fass.se

PP-REF-SWE-0059-Maj-2018