Indikationer

ReFacto AF (moroctocog alfa) är indicerat för behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A. ReFacto AF kan användas till både barn och vuxna.

Mer om indikationer, och om ReFactos AFs verkningsmekanism finns att läsa i ReFacto AFs produktresumé på fass.se

PP-REF-SWE-0087-NOV-2020