Beställ material

Broschyr Patientstöd

ReFacto AF – En vägledning om hemofili A

Patientbroschyr om hemofili A

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Spanska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Ryska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Kinesiska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Franska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Engelska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Patientinformation Hemofili - Svenska/Arabiska

Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B

Broschyr Patientstöd

Informationsbok för gravida

Med den här broschyren vill vi försöka ge svar på dina frågor och minska din oro för sjukdomen. Här finns information om hur hemofili uppstår, symtomen, behandling och vad du behöver tänka på.

PP-REF-SWE-0087-NOV-2020