Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

ReFacto AF (moroctocog alfa)

- ett rekombinant faktor VIII-koncentrat

Indikation

Behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A (kongenital faktor VIII-brist).
ReFacto AF kan användas av vuxna och barn i alla åldrar, inklusive nyfödda.
ReFacto AF innehåller inte von Willebrand-faktorn och bör därför inte användas av patienter med von Willebrands sjukdom.

Dosering

Behandling bör initieras under övervakning av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av hemofili A.

Profylax
Som långtidsprofylax mot blödningar hos patienter med svår hemofili A, är den vanliga dosen 20 till 40 IE faktor VIII per kg kroppsvikt med 2 till 3 dagars intervall. I några fall, speciellt hos yngre patienter, kan kortare dosintervall eller högre doser krävas.

Ytterligare information

För fullständig information kring dosering, biverkningar samt förvaring etc var god se Produktresumén på www.fass.se

PatientstödBlödarsjukaguiden.seBlödarsjukaguiden är en websida för anhöriga och personer med blödarsjuka där de kan få ytterligare information. Besök blödarsjukaguiden.seLoading

Kort produktresumé

ReFacto AF (moroctocog alfa), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning/lösning i förfylld spruta, hemostatika, koagulationsfaktor VIII, ATC-kod: B02BD02, är receptbelagt (Rx) och ingår i förmånssystemet (F).

Indikationer: Behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A (kongenital faktor VIII-brist). ReFacto AF kan användas av vuxna och barn i alla åldrar, inklusive nyfödda. ReFacto AF innehåller inte von Willebrand-faktorn och bör därför inte användas av patienter med von Willebrands sjukdom.

Dosering: Behandling bör initieras under övervakning av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av hemofili A. För mer information angående dosering, se www.fass.se

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Känd allergisk reaktion mot hamsterprotein. Biverkningar: Eventuell förekomst av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII. För ingående beskrivning av biverkningar, se www.fass.se

Förvaring: Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Produkten kan tas ur kylskåp och förvaras under en sammanhängande period av maximalt tre månader i rumstemperatur
(högst 25 °C). Förvara produkten i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningar: ReFacto AF pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 IE, 500 IE, 1 000 IE, 2 000 IE och 3 000 IE. 

Datum för översyn av produktresumén: 10/2020. För mer information, inkl. prisuppgift, se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, tfn 08-550 520 00, www.pfizer.se

Enligt produktresumé daterad 10/2020

Referens:Produktresumé www.fass.se
PP-REF-SWE-0090, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading