ReFacto AF (moroctocog alfa)

ReFacto AF (moroctocog alfa)

- ett rekombinant faktor VIII-koncentrat

ReFacto AF (moroctocog alfa) används för behandling och profylax mot blödningar hos patienter i alla åldrar med hemofili A.

Utforska mer

PP-REF-SWE-0087-NOV-2020