Indikationer och verkningsmekanism1

Indikationer 

Prevenar 13 (pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.) är godkänt för aktiv immunisering för förebyggande av:

1. Invasiv sjukdom
2. Pneumoni
3. Akut otitis media

  • Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. 

4. Invasiv sjukdom och pneumoni

  • Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna, ≥18 år och äldre.

Verkningsmekanism

Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin som täcker tretton av de serotyper som orsakar ca 30% av alla invasiva pneumokockinfektioner i Sverige.

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Produktresumé Prevenar 13 på fass.se

 

PP-PNA-SWE-0241 okt 2019