Beställ material till Prevenar 13

Broschyr Patientstöd

Prevenar 13 vårdprogram

Vårdprogram för patienter med Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rekommenderar vaccination med Prevenar 13® följt av PPV23

Broschyr Patientstöd

Prevenar 13 vaccinationskort

Prevenar 13 vaccinationskort

Broschyr Patientstöd

Lunginflammation – patientbroschyr

Broschyr om lunginflammation

Verktyg Diagnosstöd

Magnetbadge

Magnetbadge

Broschyr Diagnosstöd

Flyer Lunginflammation

Flyer Lunginflammation

Affisch Diagnosstöd

Lunginflammation - Affischmall A3

Affischmall A3

Affisch Diagnosstöd

Lunginflammation - Affischmall 50x70

Affischmall 50x70

Affisch Diagnosstöd

Lunginflammation - Affisch A3

Affisch A3

Affisch Diagnosstöd

Lunginflammation - Affisch 50x70

Affisch 50x70