Säkerhetsinformation

Förvaring, dosering, försiktighet, biverkningar och annan viktig information finns i produktresumén på fass.se

Relaterade behandlingsområden

PP-VAC-SWE-0048 Oktober 2018