Dosjusteringar1

Dosjusteringar vid nedsatt njurfunktion

  • Vid måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR ≥ 30 till < 60 ml/min) ska dosen av PAXLOVID minskas till 1 tablett nirmatrelvir och 1 tablett ritonavir, två gånger dagligen i fem dagar.

Under fem dagar i följd1

Morgondos

  • En rosa 150 mg-tablett med nirmatrelvir
  • En vit 100 mg-tablett med ritonavir


Patienterna ska ta båda tabletterna tillsammans.

Kvällsdos

  • En rosa 150 mg-tablett med Nirmatrelvir
  • En vit 100 mg-tablett med ritonavir


Patienterna ska ta båda tabletterna tillsammans.

  • Ingen dosjustering av PAXLOVID krävs för patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion (eGFR ≥ 60 till < 90 ml/min)1
  • PAXLOVID rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)

Dosjusteringar vid nedsatt leverfunktion1

  • Ingen dosjustering av PAXLOVID krävs för patienter med antingen lindrigt (Child-Pugh klass A) eller måttligt (Child-Pugh klass B) nedsatt leverfunktion1

  • PAXLOVID rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt leverfunktion

 

Referenser:
1. PAXLOVID produktresumé www.fass.se

2. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net). Version 4.2 december 2022

PP-PAX-SWE-0079, Dec 2022