PAXLOVID tas oralt två gånger dagligen i fem dagar1

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter ett positivt covidtest och inom fem dagar efter symtomdebut.

 

Under fem dagar i följd1

Morgondos

  • Två rosa 150 mg-tabletter med nirmatrelvir
  • En vit 100 mg-tablett med ritonavir


Patienterna ska ta alla tre tabletterna tillsammans.

Kvällsdos

  • Två rosa 150 mg-tabletter med nirmatrelvir
  • En vit 100 mg-tablett med ritonavir


Patienterna ska ta alla tre tabletterna tillsammans.

Doseringsanvisningar för PAXLOVID1

  • PAXLOVID kan tas med eller utan mat
  • Tabletterna ska sväljas hela och inte tuggas, brytas eller krossas
  • Patienter måste slutföra hela behandling till och med dag 5, även om de börjar må bättre innan dess
  • Om en dos av PAXLOVID missas inom 8 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas ska patienten ta PAXLOVID så snart som möjligt och återuppta det normala doseringsschemat. Om patienten missar en dos med mer än 8 timmar ska patienten inte ta den missade dosen och istället ta nästa dos vid den vanliga schemalagda tidpunkten.

Referenser:

1. PAXLOVID produktresumé www.fass.se
2. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net). Version 4.2 december 2022

PP-PAX-SWE-0079, Dec 2022