Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om PaxlovidOm PaxlovidOm PaxlovidEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetStudiedesignEffektSäkerhetEffekt & säkerhetHanteringDoseringDosjusteringarLäkemedelsinteraktionerUtbildning & materialUtbildning och materialMaterialVideoFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Förstå vetenskapen bakom PAXLOVIDDen första godkända proteashämmaren som utvecklats för att behandla COVID-19 i hemmet1,2

Se hur PAXLOVID verkar
 

PAXLOVID innehåller den aktiva substansen nirmatrelvir, en oral proteashämmare som specifikt utvecklats av Pfizer för att hämma ett enzym, s.k. proteas (Mpro även kallat 3CL-proteas) och för att hjälpa till att stoppa SARS-CoV-2-replikation genom att förhindra att proteolys inträffar.1,3
 

  • PAXLOVID innehåller även ritonavir, en CYP3A-hämmare som  används som farmakokinetisk förstärkare1
Hur PAXLOVID fungerar1. Proteolys

En del i livscykeln för SARS-CoV-2-viruset är proteolys (sönderdelningen av en polypeptid) där ett visst enzym (proteas) klyver virala polyproteinkedjor som är nödvändiga för virusreplikation.3

2. Mpro

Mpro är ett enzym som är viktigt för att SARS-CoV-2-viruset skall kunna föröka sig. Om mutationer uppstår i Mpro kan detta stoppa virusreplikationen.4

3. Nirmatrelvir

Nirmatrelvir hämmar Mpro vilket förhindrar proteolys och hjälper till att stoppa virusreplikationcykeln.1,3

Ritonavirs roll1

Ritonavir administreras tillsammans med nirmatrelvir som en farmakokinetisk förstärkare, vilket leder till högre plasmakoncentration av nirmatrelvir. Detta möjliggör en dosering två gånger dagligen. 1,2

  • Ritonavir har en känd säkerhetsprofil och används i kombination med andra antivirala medel som farmakokinetisk förstärkare.1,2,5
LÄS MERDosering

Läs mer om behandlingsschemat, dosjusteringar och läkemedelsinteraktioner.

Dosering Loading Dosjustering Loading Läkemedelsinteraktioner Loading

Referenser

PAXLOVID produktresumé www.fass.seOwen DR, Allerton CMN, Anderson AS, et al. An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-19. Science. 2021;374(6575):1586-1593. Senger MR, Evangelista TCS, Dantas RF, et al. COVID-19: molecular targets, drug repurposing and new avenues for drug discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020;115:e200254. Goyal B, Goyal D. Targeting the dimerization of the main protease of coronaviruses: a potential broad-spectrum therapeutic strategy. ACS Comb Sci. 2020;22(6):297-305. NORVIR Produktresumé, www.fass.se
PP-PAX-SWE-0190 Sep-2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading