Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

MeningokocksjukdomMeningokocksjukdomOm meningokocksjukdomRiskpatienterEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetHanteringHanteringHanteringUtbildning & materialUtbildning & materialRiktlinjerMaterialVideorFöreläsningar

Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé 
MeningokocksjukdomInvasiva meningokocksjukdomar är infektioner som orsakas av den gramnegativa bakterien Neisseria meningitidis, även kallad meningokock.1,2
 1. N. meningitidis kan överföras via direkt kontakt eller som luftburen droppsmitta från bärare till mottagliga personer.3 Bakterien kan kolonisera näsa och svalg utan att bäraren upplever några symtom.1,2
 2. Invasiva meningokocksjukdomar uppstår när bakterier bryter igenom slemhinnan, tränger in i blodomloppet och övermannar immunförsvaret.2,4
 3. Bakterien kan orsaka:2,4
  • sepsis (blodförgiftning)
  • meningit (hjärnhinneinflammation)
  • andra mindre vanliga sjukdomsbilder, t.ex. lunginflammation
Varför vaccination?

Invasiva meningokocksjukdomar kan feldiagnosticeras eftersom tidiga symtom liknar virussjukdom. Det gör att adekvat behandling riskerar att försenas.5

Upp till 10 % av de som drabbas av invasiva meningokocksjukdomar riskerar att avlida trots adekvat vård, vanligen inom 1–2 dygn efter symtomdebut.6

Upp till 20 % av de som överlever lider av sekvele.6

Vaccination kan ge ett direkt och indirekt skydd (flockimmunitet)7 Läs mer om effekt & säkerhet för Nimenrix LoadingSmittspridning av meningokocker

Personer som smittats av N. meningitidis kan bära på bakterien i luftvägarna utan att uppleva några symtom.3 Förekomsten varierar med åldern. Den största gruppen av bärare är 19-åringar, där nästan 1 av 4 är bärare.8

N. meningitidis överförs via direkt kontakt eller som luftburen droppsmitta från bärare till mottagliga personer. N. meningitidis skyddas ofta av en polysackaridkapsel, men är mycket känslig för uttorkning. Den sprids därför endast vid närkontakt.3

 • Kyssar har visat sig öka risken för att bli bärare.9
   
 • Både aktiv och passiv rökning ökar risken för att bli bärare.9
   
 • Folksamlingar kan medföra en ökad risk för spridning av N. meningitidis.10 Viktiga faktorer är hur länge folksamlingen pågår, antalet personer och deltagarnas geografiska ursprung.11
   
 • N. meningitidis sprids lättare vid nära och långvariga kontakter och risken för infektioner ökar vid boende i trånga utrymmen (t.ex. sovsalar).6 Förekomsten av bärare i delade studentboenden har rapporterats tredubblas på en vecka och nå upp till 34,2 % under den första terminen.9
   
 • Besök på pubar och klubbar ökar risken för att bli bärare av N. meningitidis.12
Symtom vid meningokocksjukdom

Upp till 10 % av de som drabbas av invasiva meningokocksjukdomar riskerar att avlida trots adekvat vård, vanligen inom 1–2 dygn efter symtomdebut.6 Upp till 20 % av dem som överlever lider av sekvele.6

Tidiga symtom vid invasiva meningokocksjukdomar påminner om virussjukdom, och feldiagnosticering kan göra att adekvat behandling försenas.5

Sjukdomen kan snabbt utvecklas till svårare symtom

Utveckling av kliniska symtom över tid. Baserad på Thompson et al. 2006.5

IMS, Invasiv meningokocksjukdom

Serogrupper

Meningokockbakterien delas in i olika serogrupper efter den polysackaridkapsel som omger bakteriens yta.1

Det finns 12 serogrupper av N. meningitidis. De fem vanligaste serogrupperna som orsakar sjukdom är A, B, C, W och Y.1,13

Referenser:
 1.  
 2. Public Health England. The Green Book [2013]. Chapter 22: Meningococcal (updated September2016). Available at: https://www.gov.uk/government/publications/meningococcal-the-greenbook-chapter-22. Accessed May 2018.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal Disease. In: Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 13th edn, Chap. 14. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015:331–46
 4. Caugant AD and Maiden MCJ. Meningococcal carriage and disease- population biology and evolution. Vaccine 2009;27(4):B64–B70
 5. Stollenwerk N, Maiden MCJ, Jansen VAA, et al. Diversity in pathogenicity can cause outbreaks of meningococcal disease. PNAS 2004;101:10229–34.
 6. Thompson J, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet 2006;367:397–403.
 7. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Factsheet No. 141. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2015. Accessed January 2018.
 8. Trotter CL & Maiden MC. Meningococcal vaccines and herd immunity: lessons learned from serogroup C conjugate vaccination programmes. Expert Rev Vaccines 2009;8:851–61.
 9. Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and metaanalysis. Lancet Infect Dis 2010;10:853–61.
 10. Neal K.R., et al. Changing carriage rate of Neisseria meningitidis among university students during the first week of term: cross sectional study. BMJ. 2000;320(7238):846–9.
 11. European Centre for Disease Prevention and Control. (2015) Rapid risk assessment: Outbreak of invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdf. Accessed November 2018.
 12. Borrow R, et al. Meningococcal disease in the Middle East and Africa: Findings and updates from the Global Meningococcal Initiative. J Infect. 2017;75(1):1–11.
 13. MacLennan J, et al. Social behavior and meningococcal carriage in British teenagers. Emerg Infect Dis 2006;12:950–7.
 14. Kieny MP, Excler JL, Girard M. Research and development of new vaccines against infectious diseases. Am J Public Health 2004;94(11):1931–5.
 15.  
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet vaccin.

Registrera för nyhetsbrev
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om Nimenrix och Meningokocksjukdom

Beställ material
PP-NIM-SWE-0090, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?