Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

MeningokocksjukdomMeningokocksjukdomOm meningokocksjukdomRiskpatienterEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetHanteringHanteringHanteringUtbildning & materialUtbildning & materialRiktlinjerMaterialVideorFöreläsningar

Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé 
Effekt & säkerhet1Effekt

10 år efter vaccination hade en majoritet av 11–55 åringar fortfarande immunsvar mot meningokocksjukdom orsakad av serogrupperna A, C, W och Y. (Andel individer som hade skyddande antikroppsnivåer mätt som rSBA titer ≥ 1:8 var serogrupp A: 78,1 % (70,7; 84,3), serogrupp C: 90,9 % (85,2; 94,9), serogrupp W: 71,4 % (63,6; 78,4) och serogrupp Y 86,4 % (79,9; 91,4) Konfidensintervall 95%.

Säkerhet

Säkerhetsprofilen för Nimenrix har utvärderats i kliniska studier på 9 895 individer vaccinerade med en enkeldos, inklusive 2 317 ungdomar.

Tabell över biverkningar efter organsystem
Organsystem Frekvens Biverkningar
Blodet och lymfsystemet Ingen känd frekvens*** Lymfadenopati
Metabolism och nutrition Mycket vanliga Aptitförlust
Psykiska störningar
Content
Mycket vanliga Irritabilitet
Mindre vanliga Sömnlöshet
Gråt
Centrala och perifera nervsystemet Mycket vanliga Dåsighet
Huvudvärk
Mindre vanliga Hypestesi
Yrsel
Sällsynta Feberkramper
Magtarmkanalen Vanliga Diarré
Kräkning
Illamående*
Hud och subkutan vävnad Mindre vanliga Klåda
Urtikaria
Utslag**
Muskuloskeletala systemet och bindväv Mindre vanliga Myalgi
Smärta i armar och ben
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Mycket vanliga Feber
Svullnad vid injektionsstället
Smärta vid injektionsstället
Rodnad vid injektionsstället
Trötthet
Vanliga Hematom vid injektionsstället*
Mindre vanliga Sjukdomskänsla
Induration vid injektionsstället
Klåda vid injektionsstället
Värme vid injektionsstället
Anestesi vid injektionsstället
Ingen känd frekvens*** Omfattade svullnad av extremitet vid injektionsstället, ofta förknippad med rodnad, ibland omfattande närliggande led eller svullnad av hela den injicerade extremiteten.
Illamående och hematom vid injektionsstället förekom med frekvensen Mindre vanliga hos spädbarn.Utslag förekom med frekvensen Vanliga hos spädbarn.Biverkning identifierad efter marknadsföring.
ReferenserProduktresumé för Nimenrix, se www.fass.se
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om Nimenrix och Meningokocksjukdom

Beställ material
PP-NIM-SWE-0090, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?