Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Ngenla

Effekt & säkerhet

Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Om NgenlaIndikation

Ngenla är avsett för behandling av barn och ungdomar från 3 års ålder med tillväxtstörningar på grund av otillräcklig insöndring av tillväxthormon. I studier har Ngenla visat sig ge en likvärdig tillväxt jämfört med Genotropin (somatropin).1,4

Längre halveringstid har åstadkommits genom att utgå från mänskligt tillväxthormon. Ngenla skapades genom att fusionera karboxiterminala peptider eller CTP till humant GH. Det gör att man ökar halveringstiden från 2-3 timmar till ca 28 timmar för Ngenla.

VerkningsmekanismFöljsamheten minskar över tid 

En studie2 från Nya Zeeland visade en stark korrelation mellan tillväxt mätt som mean SDS och följsamhet till behandlingen.

Följsamhetsnivåer med daglig GH behandling kan börja högt men minskas med tiden. Enligt studien av Koledova E. 2018 var 28% av patienterna följsamma vid år 5, jämfört med 85% vid 3 månader efter behandlingsstart. Veckodosering har potential att förbättra behandlingsföljsamheten.

Ngenla i sammanfattning 
  • Ngenla kommer i en förfylld spruta på 24 mg alternativt 60 mg
  • Doseringen är 0,66mg /kg och en gång per vecka
  • Viktigt att följa IGF 1-värdet (enligt lokala rutiner - PM). Provet tas 4 dagar efter senaste injektion. Om provet tas för tidigt får man ett falskt för högt värde och det motsatta om det tas för sent.
  • Om patienten missat en dos kan man ta den inom 72 timmar efter ordinarie doseringstillfälle
  • Det skall alltid gå minst 4 dagar mellan doserna.
För mer information, se fass.se Läs mer på fass.se Loading
Referenser
  1. Cheri Deal, et al E􀄚cacy and safety of weekly somatrogon vs daily somatropin in children with growth hormone deficiency: a phase 3 study The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, dgac220.
  2. Survey of GH Compliance Among Children and Adolescents in New Zealand During a 4-Month Interval [Cutfield WS, Derraik JGB, Gunn AJ, et al. Non-compliance with growth hormone treatment in children is common and impairs linear growth. PLoS One. 2011;6(1):e16223. doi:10.1371/journal.pone.0016223].
  3. Koledova E, Stoyanov G, Ovbude L, Davies PSW. Adherence and long-term growth outcomes: results from the easypod™ connect observational study (ECOS) in pediatric patients with growth disorders. Endocr Connect. 2018;7(8):914-923. doi:10.1530/EC-18-0172].
  4. Ngenla produktresumé www.fass.se
PP-NGE-SWE-0088 NOV 2023
Effekt & säkerhet

Läs mer om effekt- och säkerhetsprofilen för Ngenla.

Se effekt & säkerhet för Ngenla
Loading
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading