Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa på fass.se 

Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) produktresumé på fass.se

PP-MYL-SWE-0030, nov 2019