Indikationer

MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicin) är avsett för kombinationsbehandling med daunorubicin (DNR) och cytarabin (AraC) för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi (APL).1 

Verkningsmekanism

MYLOTARG® är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som består av en CD33-riktad monoklonal antikropp bunden till den cytotoxiska substansen kalikeamicin. Vid bindningen till målcellen internaliseras kalikeamicin och inducerar dubbelsträngsbrott i DNA, med efterföljande cellcykelarrest och apoptotisk celldöd.

Lär dig mer om Mylotargs verkningsmekanism genom att titta på filmen.

PP-MYL-SWE-0060, Maj 2022