Beställ eller ladda ner material

Broschyr Patientstöd

Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Information och egenvårdsråd

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort

Broschyr Patientstöd

Mylotarg - Patientbroschyr

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Behandlingsvägledning