Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om MylotargOm MylotargOm Mylotarg

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhet

Studier
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Övergripande introduktion av läkemedletMYLOTARG® (gemtuzumab ozogamicin)

MYLOTARG är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som består av en CD33-riktad monoklonal antikropp bunden till den cytotoxiska substansen kalikeamicin. Vid bindningen till målcellen internaliseras kalikeamicin och inducerar dubbelsträngsbrott i DNA, med efterföljande cellcykelarrest och apoptotisk celldöd.1

MYLOTARG blev godkänd redan år 2000 men då på en annan indikation, som singel behandling för patienter med CD33-positiv AML som upplevt sitt första återfall och som var 60 år eller äldre och som inte ansågs vara kandidater för annan cytotoxisk behandling.2

Men då en uppföljningsstudie misslyckades med att bekräfta den kliniska nyttan för patientgruppen och då man också såg en högre andel dödlig toxiciet jämfört med kemoterapi så valde Pfizer att återkalla läkemedlet.3

I Japan har läkemedlet funnits kvar på marknaden och det har varit tillgängligt för enskilda patienter genom s.k. compassionate use program.
Dagens godkännande baseras på tre prövarinitierade kliniska studier, ALFA-0701, AML-19 and MyloFrance-14-6

Indikation och verkningsmekanism

Indikationer
MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicin) är avsett för kombinationsbehandling med daunorubicin (DNR) och cytarabin (AraC) för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi (APL).2

Verkningsmekanism
MYLOTARG® är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som består av en CD33-riktad monoklonal antikropp bunden till den cytotoxiska substansen kalikeamicin. Vid bindningen till målcellen internaliseras kalikeamicin och inducerar dubbelsträngsbrott i DNA, med efterföljande cellcykelarrest och apoptotisk celldöd.

MYLOTARG® informationsvideo

Lär dig mer om Mylotargs verkningsmekanism genom att titta på filmen.

Referenser:
  1. Sievers E. L. et al. Blood. 1999; 93: 3678–3684
  2. Mylotarg produktresumé, www.fass.se.
  3. Petersdorf S. H. et al. Blood. 2013 Jun 13: 121(24): 4854–60
  4. Sergio Amadori, et al. Br J Haematol. 2010 May; 149(3): 376–382
  5. Taksin AL, et al. Leukemia 2007;21:66–71
  6. Castaigne S, et al. Lancet, 2012 Apr 21;379(9825):1508-16
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Läs mer
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om MYLOTARG

Beställ material
PP-MYL-SWE-0067, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading