Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) - används för att behandla akut myeloisk leukemi (AML)

MYLOTARG® (gemtuzumab ozogamicin)

- används för att behandla akut myeloisk leukemi (AML).

MYLOTARG® är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som består av en CD33-riktad monoklonal antikropp bunden till den cytotoxiska substansen kalikeamicin. Vid bindningen till målcellen internaliseras kalikeamicin och inducerar dubbelsträngsbrott i DNA, med efterföljande cellcykelarrest och apoptotisk celldöd.

Relaterade behandlingsområden

PP-MYL-SWE-0030, nov 2019