Utbildningsfilmer

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Vi har flera utbildningsfilmer inom behandlingsområdena smärta och CNS och generaliserat ångestsyndrom (GAD). 

Gad i verkligheten

Christer Allgulander är överläkare vid vid Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här ger han några enkla tips för diagnostisering av generaliserad ångest, GAD.

Till filmen

Ångest har visats vara en betydande och oberoende riskfaktor för kroppssjukdom. Nedan presenterar Christer Allgulander studien ESPIGA (Evaluation of Sleep and Pain in Generalized Anxiety) som undersöker sömnproblem och smärta hos patienter med GAD.

Till filmen

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0205 Maj-2019