Säkerhetsinformation

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Information om biverkningar, dosering, kontraindikationer, interaktioner, förvaring och liknande information finns att läsa i Lyricas (pregabalin) produktresumé på fass.se.
Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0205 Maj-2019