Säkerhetsinformation

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Information om biverkningar, dosering, kontraindikationer, interaktioner, förvaring och liknande information finns att läsa i Lyricas (pregabalin) produktresumé på fass.se.

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020