Patientfilm

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

I den här filmen får du se ett exempel på hur en patient kan uppleva behandlingen med Lyrica och vad man som patient bör tänka på. Det är viktigt att komma ihåg att Lyrica kan fungera olika för olika personer.

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020