Stötta dina patienter: Lyrica patientapp

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Lyricas (pregabalin) patientapp är framtagen för att hjälpa Lyrica-patienter som har diagnostiserats med neuropatisk smärta.

Lyricapatient AppHur kan appen hjälpa dina patienter med behandlingen?

Rådgivning under de första 30 behandlingsdagarna: Patienten kan använda appen under inledningen av sin Lyrica-behandling. Med en ny medicinsk behandling behöver patienten vänja sig vid behandlingen och läkemedlet. I appen får patienten relevanta råd under den första månaden.

Smärtadagbok: I appen finns en smärtdagbok. Där kan patienten samla sina anteckningar, markera var i kroppen smärtan upplevs samt göra en skattning av smärtans intensitet. 

Påminnelse: Appen innehåller även en påminnelsefunktion. Med hjälp av den kan patienten ställa in påminnelser när det är dags att ta medicinen, efter läkarens ordination. 

Appen finns för nedladdning på Google Play eller App Store. Patienter loggar in på appen med det sexsiffriga varunummer som finns på Lyrica-förpackningen. Om du vill testa appen själv kan du använda testkoden 016395!

 

 

Download lyricaptient appDownload lyricaptient app google play

 

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0205 Maj-2019