Lyrica och miljö

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Pfizer jobbar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från sina läkemedel utifrån alla olika aspekter. I många fall kan också läkemedelsanvändningen reducera den totala miljöbelastningen om läkemedlet ersätter en annan, mer miljöbelastande, behandling.

Produktionen av pregabalin (Lyrica) är ett bra exempel på grön kemi inom läkemedelstillverkning. Pfizer har förbättrat tillverkningsprocesserna och minskat mängden råvaror, tagit bort många giftiga lösningsmedel, minskat mängden avfall och vunnit flera priser för dessa insatser.

I filmen nedan berättar Bengt Mattson, tidigare miljöchef på Pfizer Sverige om Lyrica som grönt läkemedel (Kort version – ca 1 minut lång)

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020