Lyrica och miljö

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Pfizer jobbar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från sina läkemedel utifrån alla olika aspekter. I många fall kan också läkemedelsanvändningen reducera den totala miljöbelastningen om läkemedlet ersätter en annan, mer miljöbelastande, behandling.

Produktionen av pregabalin (Lyrica) är ett bra exempel på grön kemi inom läkemedelstillverkning. Pfizer har förbättrat tillverkningsprocesserna och minskat mängden råvaror, tagit bort många giftiga lösningsmedel, minskat mängden avfall och vunnit flera priser för dessa insatser.

I filmen nedan berättar Bengt Mattson, Miljöchef på Pfizer Sverige pratar om Lyrica som grönt läkemedel (Kort version – ca 1 minut lång)

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0205 Maj-2019