Dosering

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Lyrica (pregabalin) är ett receptbelagt läkemedel med oral användning, antingen som kapslar (25–300 mg) eller som oral lösning (20 mg/ml). Dosen är 150–600 mg per dag, fördelat på två eller tre doseringstillfällen. Utsättning av behandlingen bör ske gradvis under minst en vecka. Hos patienter med njursjukdom måste dosen justeras.

Lyrica orallösningLyrica oral lösning (mixtur) är lämplig för patienter med sväljsvårigheter, t.ex. inom palliativ vård. Lösningen har koncentrationen 20 mg/ml. Den kan enkelt doseras med hjälp av den medföljande doseringssprutan, som har steg om 25 mg.

Lyrica oral lösning kan också användas för att ställa in lämplig dos hos patienter som just har börjat med Lyrica. Den orala lösningen har samma biotillgänglighet som kapslarna och kan därför direkt bytas mot samma dos i kapslar.

Lyrica oral lösning levereras i flaska om 473 ml.

Den rekommenderade dosen för neuropatisk smärta varierar mellan 150 mg och 600 mg per dag. Startdosen är 150 mg per dag. Beroende på patientens reaktion kan dosen ökas till 300 mg per dag under en period av 3–7 dagar och vid behov till en maximal dos på 600 mg per dag under ytterligare 7 dagar.

Dosering Lyrica

1. Anpassad från SmPC

Den rekommenderade dosen för epilepsi varierar också mellan 150 mg och 600 mg per dag, fördelat på 2 eller 3 doser. Startdosen är 150 mg per dag. Beroende på patientens reaktion kan dosen ökas till 300 mg per dag under en period av 3–7 dagar och vid behov till en maximal dos på 600 mg per dag under ytterligare 7 dagar.

Den rekommenderade dosen för generaliserat ångestsyndrom (GAD) är också 150–600 mg per dag, fördelat på 2 eller 3 doser. Behovet av behandling bör utvärderas regelbundet. Startdosen är 150 mg per dag. Beroende på patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 7 dagar. Efter ytterligare 7 dagar kan dosen ökas till 450 mg dagligen. Slutligen kan dosen höjas till maximal dos på 600 mg per dag efter ytterligare 7 dagar.

Tillbaka till toppen

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020