Beställ eller ladda ner material

Broschyr Diagnosstöd

Lyrica – En bättre bild över långvarig smärta

A4 bild som beskriver olika nivåer av smärta.

Broschyr Diagnosstöd

Miljöinformation för Lyrica

A4 Tillverkning av Lyrica® (pregabalin) – ett bra exempel på grön kemi.

Affisch Patientstöd

Dermatomkarta - A4

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna. | PP-LYR-SWE-0163

Anteckningsblock Patientstöd

Lyrica – Smärtteckningsblock (Man)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för män.

Anteckningsblock Patientstöd

Lyrica – Smärtteckningsblock (Kvinna)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för patienter.