Beställ eller ladda ner material

Leaflet Diagnose support

Miljöinformation för Lyrica

Tillverkning av Lyrica® (pregabalin) – ett bra exempel på grön kemi.

Information till dig som fått Lyrica (pregabalin) förskrivet mot Generaliserat Ångestsyndrom

Tool Diagnose support

HAM-A skattingsskala

Poster Patient support

Dermatomkarta - A4

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.

Leaflet Patient support

Smärtbroschyren

Smärta är kroppens sätt att tala om att något är skadat eller på väg att skadas. Tyvärr finns det även andra typer av smärta; som inte har någon egentlig funktion och som är svåra, både att diagnostisera och behandla. En av dessa är den neuropatiska smärtan.

Tool Diagnose support

VAS-sticka

Beställ VAS-sticka för din klinik.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Man)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för män.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Kvinna)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för patienter.

Leaflet Patient support

Smärtlots

Stödmaterial för patienter.

Poster Patient support

Dermatomkarta - Affisch 50X70

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.