Beställ eller ladda ner material

Leaflet Diagnose support

En bättre bild över långvarig smärta

Leaflet Diagnose support

Miljöinformation för Lyrica

Tillverkning av Lyrica® (pregabalin) – ett bra exempel på grön kemi.

Poster Patient support

Dermatomkarta - A4

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.

Tool Diagnose support

VAS-sticka

Beställ VAS-sticka för din klinik.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Man)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för män.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Kvinna)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för patienter.

Leaflet Patient support

Smärtlots

Stödmaterial för patienter.

Poster Patient support

Dermatomkarta - Affisch 50X70

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.