Beställ eller ladda ner material

Tool Diagnose support

Lyrica - Doskort

Tool Patient support

Lyrica Patient - Informationsfolder om app

Tool Patient support

Lyrica - Beställningsblankett för material

Notepad Patient support

Lyrica Patient - Smärtdagbok

Tool Diagnose support

HAD - Skattningsskala

Tool Diagnose support

HAD - Tolkningsguide

Leaflet Diagnose support

En bättre bild över långvarig smärta

Leaflet Diagnose support

Miljöinformation för Lyrica

Tillverkning av Lyrica® (pregabalin) – ett bra exempel på grön kemi.

Leaflet Diagnose support

Vem som helst kan få depression

Av Björn Mårtensson, psykiater. I detta häfte kan du läsa om depression, dess vanlighet, vad det är och vilka symtom det ger.psyokoterapeut Susanne Bejerot och leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi Olle Wadström.

Leaflet Patient support

Sagan om Trollet Tralle som var rädd för att klättra

Den här sagan är skriven för alla barn som har en stark rädsla för något; en så kallad fobi.

Leaflet Patient support

Information till dig som fått Lyrica (pregabalin) förskrivet mot Generaliserat Ångestsyndrom

Tool Diagnose support

HAM-A skattingsskala

Tool Diagnose support

GAD-7

Formulär för GAD-7 självskattningsskala.

Poster Patient support

Dermatomkarta - A4

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.

Tool Diagnose support

VAS-sticka

Beställ VAS-sticka för din klinik.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Man)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för män.

Notepad Patient support

Smärtteckningsblock (Kvinna)

Nedladdningsbar smärtteckningsblock för patienter.

Leaflet Patient support

Smärtlots

Stödmaterial för patienter.

Poster Patient support

Dermatomkarta - Affisch 50X70

En dermatomkarta kan fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen med patienter för att hjälpa dem förstå varför de kan känna smärtutstrålning exempelvis till extremiteterna.