Lyrica (pregabalin) PfizerPro Sverige

Lyrica® (pregabalin)

- för behandling av vuxna med neuropatisk smärta, generaliserat ångeststyndrom (GAD) eller som tilläggsbehandling vid partiella epilepsianfall1

Lyrica® (pregabalin) påverkar receptorer i det centrala och perifera nervsystemet och dämpar aktiviteten i överaktiva neuron.

Om du vill läsa mer om Lyricas indikation klicka här.

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020