Lyrica® - för behandling av vuxna med neuropatisk smärta, generaliserat ångeststyndrom (GAD) eller som tilläggsbehandling vid partiella epilepsianfall1.

Lyrica® (pregabalin) påverkar receptorer i det centrala och perifera nervsystemet och dämpar aktiviteten i överaktiva neuron.

Om du vill läsa mer om Lyricas indikation klicka här.

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0182-Maj-2018