Lyrica® - för behandling av vuxna med neuropatisk smärta, generaliserat ångeststyndrom (GAD) eller som tilläggsbehandling vid partiella epilepsianfall1

Lyrica® (pregabalin) påverkar receptorer i det centrala och perifera nervsystemet och dämpar aktiviteten i överaktiva neuron.

Om du vill läsa mer om Lyricas indikation klicka här.

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0205 Maj-2019