Effekt LORVIQUA (lorlatinib)1,2

Övergripande effektresultat

Övergripande effektresultat tabell

 

Intrakraniellt effektresultat** (n=89)

Ett intrakraniell respons sågs hos mer än hälften av patienterna med hjärnmetastaser (hos patienter med minst en mätbar hjärnmetastas vid baseline).

Intrakraniellt effektresultat tabell

a alectinib, brigatinib eller ceritinib
*Enligt Independent Central Review (ICR)
** Intrakraniell ORR och responsens varaktighet bedömdes enligt ICR i en undergrupp av 89 patienter med mätbara tumörer i CNS vid baslinjen enligt RECIST version 1.1. Av dessa hade 56 patienter (63%) tidigare behandlats med hjärnstrålning, varav 42 patienter (47%) slutförde hjärnstrålningsbehandling minst 6 månader innan behandlingen med LORVIQUA påbörjades.

NR=Not Reached,  ORR=Overall Response Rate, RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors

Utforska mer

Referenser

1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Solomon B et al. Lancet Oncol 2018;19(12):1654 – 67.