LORVIQUA (lorlatinib) vid behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer med leptomeningeala metastaser - en fallrapport1 

Leptomeningeala metastaser drabbar 3-5% av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Det är en allvarlig komplikation associerat med en dålig prognos. I denna fallrapport kan du ta del av handläggandet av en 49-årig manlig patient med ALK-positiv NSCLC med leptomeningeala metastaser i hjärna och ryggrad. Patienten hade tidigare behandlats med alectinib, helhjärnstrålbehandling och gammaknivskirurgi. Vid upptäckten av de leptomeningeala metastaserna uppvisade patienten symtom såsom svår huvudvärk, dåsighet, parapares av grad 1 och svår strålande smärta i båda benen. Behandling med LORVIQUA initierades varpå patienten uppvisade snabba kliniska resultat efter en vecka. Vid återbesök efter två månader var paraparesen nästan normaliserad och den svåra smärtan i benen och huvudvärken var borta. Även MR av hjärna och ryggrad uppvisade markanta förbättringar av de leptomeningeala metastaserna vid två respektive tre månader.  

Efter fem månader progredierade patienten i den primära lungtumören och behandlingen med LORVIQUA avslutades. Patienten avled senare på grund av pulmonella komplikationer.  

För att ta del av röntgenbilder och fallrapporten i sin helhet, klicka här.

Utforska mer

Referenser

1. Min-Gwan Sun et al., Brain Tumor Res Treat. 2021 Oct;9(2):100-105 

PP-LQA-SWE-0124, nov 2021