Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om LorviquaAktuellt
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Precisionsmedicin på hög nivå

– Liquid biopsy är precisionsmedicin på hög nivå, fastslår Anders Näslund, specialistläkare vid
lungsektionen, Skånes universitetssjukhus och framhåller att analysmetoden öppnat nya möjligheter för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Anders NäslundSpecialistläkare vid lungsektionen,
Skånes universitetssjukhus
Liquid biopsy innebär att cirkulerande tumör DNA (ctDNA) i exempelvis blod eller urin analyseras.

Sedan i våras pågår ett kliniskt projekt vid lungsektionen där tekniken tillämpas för att bland annat analysera mutationer när patologsvaren inte gett tillräcklig information eller där sjukdomen progredierar trots behandling.

– I projektet vill vi analysera tre olika patientkategorier, samtliga med icke-småcellig lungcancer i
stadium IV. I den ena gruppen ingår patienter som fått en diagnos, men där PAD-svaret inte kunnat ge besked om behandlingsprediktiva markörer inför första linjens behandling. Den andra kategorin är patienter med EGFR-mutation där sjukdomen fortskrider efter behandling med Osimertinib, oavsett om det ges i första eller andra linjen. Här hoppas vi på att kunna hitta en behandlingsbar resistensmutation, förklarar Anders Näslund.

– Ytterligare en grupp har ALK-positiv sjukdom men har utvecklat resistens mot ALK-TKI:er. Med hjälp av analysmetoden försöker vi förstå resistensen och därigenom hitta alternativ för vidare behandling.
Positivt överraskadProjektet, som startade för fem månader sedan och ska pågå i ett år, är ett samarbete med företaget Foundation Medicine, som bland annat utvecklar genomiska profileringstest.

– Hittills har vi blivit positivt överraskade av hur väl analysmetoden fungerar. Vi har fått tydliga och lättolkade svar som rör primärdiagnostik och behandlingsbara resistensmutationer, säger Anders Näslund.

Han understryker att metoden gynnat patienterna och att lungsektionen troligen även utan
projektsamarbetet skulle använt liquid biopsy i den kliniska vardagen i viss utsträckning. Som
intresserade partners ingår även sjukhusets patologsektion.
Alla kliniker kan använda metodenAnders Näslund förklarar att metoden är enkel att använda och att den inte medför några orimligt höga kostnader, då man till exempel kan slippa att göra om biopsier eller bronkoskopi.

– Logistikkedjan sköts på sjukhuset. Vi skickar analyserna till Foundation Medicine som sedan sänder tillbaka svaren till beställande läkare, förklarar Anders Näslund.

När projektet är slut i april 2022 ska det utvärderas internt. Bland annat ska man titta på hur stor
andel av analyserna som lett till beslutsunderlag. Man kommer också att ta ställning till hur metoden fortsättningsvis ska användas kliniskt.

Liquid biopsy är redan kommersiellt tillgänglig, vilket innebär att alla kliniker som vill kan använda tekniken.

– Man tar kontakt med Foundation Medicine och får all information om hur man ska gå tillväga. Än så länge tror Anders Näslund att Skånes universitetssjukhus är ett av få sjukhus i Sverige som utnyttjar metoden.

– Ännu vet vi inte om liquid biopsy kommer att ersätta dagens tekniker eller om den blir ett
komplement, men där fler patienter kan inkluderas. Det får framtiden utvisa.
Relaterade ämnenPatientanpassade strategier vid behandling av NSCLC med EGFR-aktiverade mutationer

Anders Vikström, överläkare lungmedicinska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, och Ronny Öhman, överläkare lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus; patientanpassad EGFR-TKI behandling, sekvensering av målriktade terapier vid EGFRm NSCLC.

Fler webbinarium på PfizerPlay
Loading
Molekylärgenetisk testning på lungcancer

Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, går igenom hur testning fungerar på lungcancer, vilka markörer som genomförs samt hur man läser ut svaret.

Fler webbinarium på PfizerPlay
Loading
Aktuellt (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
PP-LOR-SWE-0046, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading