Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om LorviquaAktuellt
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
LORVIQUA (lorlatinib) ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention för patienter med ALK+ avancerad NSCLC1

I januari 2022 godkändes en ny indikation av Lorviqua för behandling av vuxna patienter med ALK+ avancerad NSCLC som inte tidigare behandlats med ALK-hämmare. Lorviqua har sedan 2019 begränsad subvention till patienter som tidigare behandlats med ALK-hämmare, och nu har ett nytt beslut tagits som medför en ändring av subventionsstatusen. Vi har frågat Fredrik Nilsson, MSc PhD, hälsoekonom, vad det nya beslutet innebär.

Fredrik NilssonMSc PhD, hälsoekonomVad betyder det nya subventionsbeslutet för patienterna med ALK+ avancerad NSCLC?– I korthet betyder det att TLV har beslutat att Lorviqua nu har en generell subvention, utan
begränsningar, och därmed kan förskrivas även till första linjens patienter med ALK+ avancerad
NSCLC.
Är det något särskilt du vill belysa i TLVs underlag/beslut?– Det är ett välformulerat beslut som tydligt belyser att Lorviqua tillför ett värde som första linjens behandling.  Speciellt poängteras att effekten på den progressionsfria överlevnaden bedöms vara åtminstone jämförbar med Alecensa, och att den indirekta jämförelsen tyder på en möjlig effektfördel för Lorviqua.  TLV påtalar också den statistiskt signifikanta effektfördel som Lorviqua har på att fördröja tiden till intrakraniell progression.Hur ser kostnaderna ut jämfört med andra behandlingsalternativ?– Kostnaderna har bedömts vara jämförbara med redan existerande alternativ av ALK-hämmare.

– Slutligen vill jag poängtera att Lorviqua nu är subventionerat oavsett behandlingslinje, och om det finns medicinska skäl att förskriva Lorviqua så ingår det i det generella högkostnadsskyddet. 

ALK+= ALK-positiv, NSCLC= icke-småcellig lungcancer, TLV= tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Aktuellt (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
PP-LOR-SWE-0046, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading