Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om LorviquaAktuellt
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Aktuellt3-årsdata från CROWN-studien presenteradeYtterligare 18 månader efter första utläsningen av CROWN-studien visade LORVIQUA (lorlatinib) en fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) och tid till intrakraniell progression jämfört med krizotinib enligt oberoende prövargranskning (BICR), hos patienter med tidigare obehandlad ALK+ avancerad icke-småcellig lungcancer. Läs artikelnLoadingLORVIQUA (lorlatinib) ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention för patienter med ALK+ avancerad NSCLCI januari 2022 godkändes en ny indikation av Lorviqua för behandling av vuxna patienter med ALK+ avancerad NSCLC som inte tidigare behandlats med ALK-hämmare. Lorviqua har sedan 2019 begränsad subvention till patienter som tidigare behandlats med ALK-hämmare, och nu har ett nytt beslut tagits som medför en ändring av subventionsstatusen. Vi har frågat Fredrik Nilsson, MSc PhD, hälsoekonom, vad det nya beslutet innebär. Läs artikelnLoadingPrecisionsmedicin på hög nivå– Liquid biopsy är precisionsmedicin på hög nivå, fastslår Anders Näslund, specialistläkare vid lungsektionen, Skånes universitetssjukhus och framhåller att analysmetoden öppnat nya möjligheter för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer. Läs artikelnLoadingLORVIQUA (lorlatinib) vid behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer med leptomeningeala metastaser - en fallrapport1 Läs artikelnLoading

1. Min-Gwan Sun et al., Brain Tumor Res Treat. 2021 Oct;9(2):100-105

PP-LOR-SWE-0046, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading