Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om Lorviqua
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenUppföljning av 5-års dataTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
LORVIQUA (lorlatinib)Om Lorviqua

LORVIQUA (lorlatinib) är en tredje generationens ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) som utvecklats för att passera blod-hjärnbarriären och angripa svårbehandlade ALK- resistensmutationer.1

Läs mer om LORVIQUA
Effekt & säkerhet

Här hittar du kliniska studier och biverkningsprofil för LORVIQUA

Effekt i första linjen Loading
Hantering

Läs mer om dosering och biverkningshantering för LORVIQUA

Dosering & biverkningshantering
Loading
Utbildning & material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om LORVIQUA

Beställ material Loading

Kort produktresumé
 

LORVIQUA® (lorlatinib), L01ED05, filmdragerad tablett, 25 mg, 100 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi avsett för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare inte behandlats med ALK-hämmare, och som monoterapi av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad NSCLC vars sjukdom har progredierat efter: alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller krizotinib och minst en annan ALK TKI. Kontraindikationer: Överkänslighet mot lorlatinib eller något hjälpämne, samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare. Varningar och försiktighet: Hyperlipidemi, effekter på centrala nervsystemet, atrioventrikulärt block, nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion, förhöjt lipas och amylas, interstitiell lungsjukdom/pneumonit, hypertoni och hyperglykemi har förekommit hos patienter som får lorlatinib. Graviditet: Kategori D. Fertila kvinnor ska informeras om att graviditet ska undvikas under tiden de behandlas med Lorviqua. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. 
 

Datum för översyn av produktresumén: 01/2024. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se.   

Pfizer AB     
 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.   

Referenser:

1. Johnson TW et al., J Med Chem. 2014;57(11):4720-44
PP-LOR-SWE-0094, juni 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej