LORVIQUA är en tredje generationens ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) som utvecklats för att passera blod-hjärnbarriären och angripa svårbehandlade ALK-resistensmutationer.1

LORVIQUA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter:

  • alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller
  • crizotinib och minst en annan ALK TKI.2

 

Potentiella behandlingsscenarier i ALK-positiva metastatisk NSCLC2

Potentiella behandlingsscenarier i ALK-positiva

Utforska mer

Fler videos på Pfizer Play

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Här kan du ta del av webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology) och WCLC (World Conference on Lung Cancer) och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium).

Fler videos inom onkologi finns på PfizerPlay

Referenser
1. Johnson TW, et al. J Med Chem 2014;57:4720–44.
2. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
 

PP-LQA-SWE-0038 maj 2020