Video om terapihantering med Inlyta (axitinib)

Se denna film om flexibel terapihantering med INLYTA1