Digitalt stöd för patienter som ordinerats Inlyta

Inlytapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats Inlyta (axitinib). Där finns information till patienter om njurcancer, om Inlyta som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar. 

Besök inlytapatient.se

Relaterade behandlingsområden

PP-INL-SWE-0127 Dec 2019