Beställ eller ladda ner

Broschyr Patientstöd

Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Information och egenvårdsråd

Broschyr Diagnosstöd

Inlyta - Broschyr för sjukvårdspersonal

Broschyr Patientstöd

Inlyta - Patientguide

Broschyr Patientstöd

Inlyta - Dagbok för biverkningar

Broschyr Patientstöd

Inlyta - Flyer för patienter

A6 flyer