Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om InlytaOm InlytaOm Inlyta

Effekt & säkerhet

Effekt & SäkerhetEffektSäkerhet
HanteringHanteringRekommenderad doseringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödBeställ materialProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Inlyta (axitinib)

Inlyta (axitinib) är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin.1

RCC är en VEGF-driven sjukdom2,3 RCC -tumörer är mycket angiogena och tenderar att vara mycket vaskulära.3,4 VEGFR-1, -2 och -3 tyrosinkinassignaleringsvägar spelar en avgörande roll i patologisk angiogenes, vilket resulterar i tumörtillväxt och metastaserad progression av cancer.5,6

Inlyta är en tyrosinkinashämmare (TKI) med starkt antiangiogena egenskaper utformad för att särskilt hämma VEGFR-1, -2 och -3.1,5

Inlyta har en flexibel dosering 2 gånger per dag och doser på 1, 3 och 5 mg, vilket medger en individuellt anpassad behandling.1,7

Inlyta har en kort halveringstid (2.5–6.1 timmar) vilket innebär att biverkningar har potential att försvinna snabbt efter behandlingsavbrott.8

Verkningsmekanism Inlyta (axitinib)  

Inlyta är en potent och selektiv tyrosinkinashämmare för vaskulära endoteliala tillväxtfaktorreceptorer (VEGFR-1, VEGFR-2 och VEGFR-3). Dessa receptorer deltar i den patologiska angiogenesen, tumörtillväxten och metastasutvecklingen vid cancer. Inlyta har visats ha en starkt hämmande effekt på VEGF-medierad endotelcellsproliferation och -överlevnad. Inlyta hämmade fosforyleringen av VEGFR-2 i kärlen i xenografttumörer som uttryckte målproteinet in vivo och resulterade i långsammare tumörtillväxt, tumörregression och hämmad metastasutveckling i flera experimentella cancermodeller.1

KickerHeader of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button Loading

Hyperlink

Hyperlink

Hyperlink

Verkningsmekanism

I videon får du ta del av Inlytas verkningsmekanism samtidigt som du lär dig mer om VEGF och dess roll i utvecklingen av njurcancer.

Referenser:
  1. Inlyta produktresumé, Pfizer AB, www.fass.se
  2. Hakimi AA, et al. Cancer Discov 2019;9:510−525.
  3. Shen C & Kaelin WG Jr. Semin Cancer Biol 2013;23:18–25
  4. Aziz SA, et al. J Transl Med 2013;11:15
  5. Hu-Lowe DD, et al. Clin Cancer Res 2008;14:7272–7283
  6. Hicklin DJ & Ellis LM. J Clin Oncol 2005;23:1011–1027
  7. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939
  8. Schmidinger M, et al. Future Oncol 2018;14:861–875.
Inlytapatient.se

Här hittar patienten mer information om sin sjukdom och sin behandling och har även möjlighet att ladda ner material som dagböcker och patientinformation.

Besök webbplatsen Loading
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-INL-SWE-0257, Aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading