INLYTA (axitinib) För behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) - PfizerPro Sverige

Inlyta® (axitinib)

- en tyrosinkinashämmare i tablettform

För behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin.

Inlyta® (axitinib) är en tyrosinkinashämmare (TKI) med starkt antiangiogena egenskaper utformad för att särskilt hämma VEGFR-1, -2 och -3 i förhållande till andra tyrosinkinasreceptorer och är mer potent än första generationens tyrokinashämmare i sin hämning av VEGFR-1, -2 och -3 in vitro (definierat som half maximal Inhibitory concentration (IC50) in nM - cellulär potens. IC50 för sorafenib jämfört med Inlyta på VEGFR-1; NR vs 0.1, VEGFR-2; 90 vs 0.2 samt VEGFR-3; 20 vs 0.1-0.3).1-3

Upptäck mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. INLYTA produktresumé, www.fass.se

2. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939. 

3. Escudier B, Drugs R D 2011; 11 113-126

PP-INL-SWE-0127 Dec 2019