INLYTA (axitinib) För behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) - PfizerPro Sverige

Inlyta® (Axitinib)

- en tyrosinkinashämmare i tablettform

Nyhet

- nu introducerar vi patientstödsmaterial för patienter som fått INLYTA förskrivet - i  My Therapy app

My Therapy app logo

I appen My Therapy finns nu INLYTA-material tillgängligt för stöd till patienten under hela behandlingstiden. Förutom påminnelser att ta sin medicin, innehåller appen filmer om njurcancer, t ex vad INLYTA är och hur man tar INLYTA men också artiklar som skickas ut som notiser under behandlingens gång som handlar om ämnen som symptom, tolerabilitet, planering men också den mentala hälsan och välbefinnandet.

Titta på filmen för att få mer information om vad appen och INLYTA-materialet kan erbjuda.

Scanna QR-koden för att få tillgång till materialet om INLYTA:

QR kod till appen My Therapy

Beställ Material

INLYTA(axitinib)

För behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin.

Inlyta® (axitinib) är en tyrosinkinashämmare (TKI) med starkt antiangiogena egenskaper utformad för att särskilt hämma VEGFR-1, -2 och -3. INLYTA har en kort halveringstid (2.5–6.1 timmar) vilket underlättar terapihantering. INLYTA har en flexibel dosering, 2 gånger per dag och doser på 1, 3 och 5 mg, vilket medger en individanpassning för optimerad behandling1,2.

Se filmen nedan där Professor Brian Rini talar om värdet av att dosjustera TKI:er.

Titta på filmen om värdet av att dosjustera TKI:er på pfizerplay.se

Upptäck mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. INLYTA produktresumé, www.fass.se

2. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939.

PP-INL-SWE-0212 November 2021