Verkningsmekanism

Den aktiva substansen i Inflectra (infliximab) utgörs av en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är en antikropp (ett typ av protein) som känner igen och binder till en specifik struktur (en så kallad antigen) i kroppen.

Infliximab fäster till ämnet tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α), en kemisk signalsubstans som förekommer i höga nivåer vid autoimmuna och immunmedierade sjukdomar, som till exempel reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis. Infliximab blockerar TNF-α och minskar därigenom inflammationen och andra sjukdomssymtom. Infliximab verkar genom att blockera aktiviteten hos TNF-α5.

Inflectra (visas som blå i filmen nedan) binder till TNF-α (visas som röd i videon) och dämpar den fysiologiska inflammatoriska reaktionen.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-IFA-SWE-0100 -Sep-2018