Studiedesign för NOR-SWITCH-studien 

NOR-SWITCH- studien var en randomiserad, dubbelblind parallellgruppsstudie och en så kallad non-inferiority-studie. Den jämförde effekten av att byta från Remicade™ till Inflectra®/CT-P13§ (infliximab) hos 482 patienter. 248 av patienterna hade en diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom.

Efter from Jørgensen KK, et al. 2017.

 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Fotnoter:
 

‡ Remicade är ett registrerat varumärke som tillhör MSD.
§ CT-P13 marknadsförs under olika varumärkesnamn, bland annat INFLECTRA® och REMSIMA™.

CD, Crohns sjukdom; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsjukdom; PsA, psoriasisartrit; PsO, psoriasis; RA, reumatoid artrit; SpA, spondylartrit; UC, ulcerös kolit.
 

Referenser

Se alla referenser

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018