Studiedesignen för CT-P13 3.4-studien

CT-P13 3.4 var en randomiserad, dubbelblind fas 3-studie som utfördes i parallellgrupper. Syftet var att visa att Inflectra/CT-P13 inte är mindre effektiv än Remicade samt att utvärdera läkemedlets säkerhet. Deltagarna i studien var 220 patienter med aktiv Crohns sjukdom19, 31

Studiedesign19,32,34

Efter Kim YH, et al. UEGW 2017, Kim YH, et al. ECCO 2017, and Kim YH, et al. AOCC 2017.

 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Fotnoter

† CT-P13 marknadsförs under olika varumärkesnamn, bland annat Inflectra och Remsima.
‡ Remicade är ett registrerat varumärke som tillhör MSD.
CD, Crohns sjukdom; CDAI, aktivitetsindex för Crohns sjukdom; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsjukdom; TNF-α, tumörnekrosfaktor alfa; SIBDQ, frågeformuläret Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. 
 

Referenser

Se alla referenser

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018