Rekonstituering & spädning

Varje flaska med Inflectra (infliximab) innehåller 100 mg infliximab. Den totala mängden rekonstituerad Inflectralösning som behövs måste beräknas.

 1. Under aseptiska förhållanden bör varje flaska med Inflectra rekonstitueras med 10 ml vatten för injektion med hjälp av en spruta försedd med en nål på 0,8 mm eller mindre. Flaskans skyddslock måste avlägsnas och proppen måste tvättas av med en kompress med 70-procentig alkohol. Sprutspetsen ska stickas in i flaskan genom mitten av gummiproppen och vattenstrålen för injektion ska riktas mot glasflaskans vägg. Lösningen måste snurras försiktigt genom att man roterar flaskan så att pulvret löses upp. Man måste undvika kraftfulla och långvariga rörelser. FLASKAN FÅR INTE SKAKAS.

  Vid rekonstitueringen kan det uppstå skum i lösningen. Den rekonstituerade lösningen ska stå i 5 minuter. Lösningen ska vara färglös till ljusgul och opaliserande. Lösningen kan bilda några få genomskinliga partiklar eftersom infliximab är ett protein. Lösningen får inte användas om det finns ogenomskinliga partiklar, missfärgning eller främmande partiklar i den;
   
 2. Den mängd som behövs av den rekonstituerade Inflectralösningen ska späs ut till 250 ml med natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) för infusion. Späd inte ut den rekonstituerade Inflectralösningen med något annat utspädningsmedel. Detta kan åstadkommas genom att man drar upp en mängd natriumkloridlösning på 9 mg/ml (0,9 %) för infusion från glasflaskan eller infusionspåsen på 250 ml som motsvarar mängden på den rekonstituerade Inflectralösningen. Den mängd rekonstituerad Inflectralösning som behövs ska långsamt tillföras infusionsflaskan eller -påsen på 250 ml och försiktigt blandas.
   
 3. Infusionslösningen måste ges under en tidsperiod som inte underskrider den infusionstid som rekommenderas. Man ska bara använda ett infusionsaggregat som har ett filter som är sterilt, pyrogenfritt och med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 1,2 mikrometer eller mindre). Eftersom det inte finns något konserveringsmedel rekommenderas att administreringen av infusionslösningen påbörjas så fort som möjligt och senast inom 3 timmar efter rekonstitueringen och spädningen. När rekonstitueringen och spädningen utförs under aseptiska förhållanden kan infusionslösningen av Inflectra användas inom 24 timmar, om den förvaras vid 2 ºC till 8 ºC. Infusionslösning som inte används får inte sparas för återanvändning.
   
 4. Innan man administrerar Inflectralösningen ska man kontrollera att den inte innehåller partiklar och inte är missfärgad. Om det finns synliga ogenomskinliga partiklar eller främmande partiklar eller om lösningen är missfärgad ska den inte användas.
   
 5.  Alla oanvända läkemedelsprodukter och allt avfallsmaterial ska destrueras i enlighet med lokala krav.

Inflectra infusion pathway- step-by-step tutorial

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100 -Sep-2018