NOR-SWITCH studien

NOR-SWITCH är den första randomiserade kontrollerade studien som undersöker effekten av att byta från Remicade till Inflectra/CT-P13 (infliximab)2.

Se studiedesignen för NOR-SWITCH studien

Inga tecken§ på att sjukdomen förvärras2:

  • Stabila patienter som bytte till CT-P13 upplevde att sjukdomen förvärrades i samma utsträckning som de patienter som fortsatte med Remicade-behandling. Det gällde för samtliga indikationer #2

Sjukdomsförsämring vecka 522

Efter Jørgensen KK, et al. 2017.
Per-protocol set population.
Primärt effektmått.

Stabila patienter fick liknande effekt när de bytte från Remicade till CT-P13 jämfört med patienter som fortsatte behandlingen med Remicade2.

Biverkningar till följd av behandlingen2

Efter Jørgensen KK, et al. 2017.
Safety population.

 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Fotnoter

† Remicade är ett registrerat varumärke som tillhör MSD.
‡ CT-P13 marknadsförs under olika varumärkesnamn, bland annat Inflectra och Remsima.
§ Enligt en förbestämd marginal på 15 %. Studien kunde inte belägga att läkemedlet inte är sämre när det gäller att behandla enskilda sjukdomar.
# Studien undersökte bara byte från Remicade till CT-P13, inte tvärtom.
¶ I NOR-SWITCH-studien ingick bara patienter som använder Remicade och CT-P13. Resultaten ger inte stöd för att andra biosimilarer av infliximab kan ge samma resultat. Konfidensintervall; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsjukdom; RCT, randomiserad kontrollerad studie
 

Referenser

Se alla referenser

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018