Lagringsförhållanden

Före rekonstituering

Hållbarhetstiden för Inflectra (infliximab) är 60 månader vid 2ºC – 8ºC. Inflectra kan förvaras i temperaturer upp till 25ºC för en enstaka tidsperiod på upp till 6 månader, men utan att överskrida det ursprungliga utgångsdatumet. Det nya utgångsdatumet måste skrivas på förpackningen. När Inflectra avlägsnats från kylförvaringen får det inte läggas tillbaka i kylförvaring.

Efter rekonstituering

Efter rekonstituering och utspädning ska produkten användas så snart som möjligt men inom 3 timmar. Om infusionslösningen med Inflectra inte används omedelbart kan den användas inom 24 timmar om den förvaras vid 2ºC till 8ºC och då rekonstituering och utspädning har gjorts under aseptiska förhållanden.

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018