Forskning inom reumatologi

Fas III registreringsstudier

PLANETRA Studien
Yoo DH, Hrycaj P, Miranda P, et al. The PLANETRA study. Annals of the Rheumatic Diseases 2013;72:1613–1620. 
En randomiserad, dubbelblind parallellgruppsstudie med syfte att visa att effekt och säkerhet hos CT-PT13 är jämförbara med infliximab när det ges tillsammans med metotrexat hos patienter med aktiv reumatoid artrit.

PLANETRA Extension Studien
Yoo DH, Prodanovic N, Jaworski J, et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:355–363.
Effekt och säkerhet hos CT-P13 (biosimilar infliximab) hos patienter med reumatoid artrit: en jämförelse mellan att byta från referens-infliximab till CT-P13 och att fortsätta med CT-P13.

PLANETAS Studien
Park W, Hrycaj P, Jeka S, et al. The PLANETAS study. Annals of the Rheumatic Diseases 2013; 72:1605–1612.
En randomiserad, dubbelblind, prospektiv multicenter- och parallellgruppsstudie som jämförde farmakokinetik, säkerhet och effekt av CT-P13 med innovator-infliximab hos patienter med ankyloserande spondylit. 

PLANETAS Extension Studien
Park W, Yoo DH, Miranda P, et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:346–354.
Effekt och säkerhet när det gäller att byta från referens-infliximab till CT-P13 jämfört med underhållsbehandling med CT-P13 hos patienter med ankyloserande spondylit. 102 veckors data.

Övrig forskning inom reumatologi

Cross-reactivity of Antidrug Antibodies
Reinisch W, Jahnsen J, Schreiber S, et al. Biodrugs 2017;31(3):223–237.
En undersökning av  “antidrug”-antikroppars korsreaktioner mot CT-P13 och referens-infliximab (remicade). En analys med immunanalyser där båda agenterna märktes upp. 

 

 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

PP-IFA-SWE-0100-Maj-2018