Forskning om inflammatorisk tarmsjukdom

Kliniska studier om inflammatorisk tarmsjukdom

Forskning och empiri ger alltmer stöd för att använda Inflectra/CT-P13 vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit 1,2,6, 11, 18–31.

Pyramiden nedan visar alla de publicerade studier, rapporter och sammanfattningar som utvärderar CT-P13 vid inflammatorisk tarmsjukdom som fanns tillgängliga i april 2017‡§.
 

Läs mer om kliniska studier om Inflectra/CT-P13 vid inflammatorisk tarmsjukdom.

CT-P13 3.4-studien

NOR-SWITCH-studien

Titta på filmen för att få veta mer om beläggen för att använda Inflectra/CT-P13 vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Fotnoter

‡ Data för CT-P13 3.4-studien har hämtats från en sammanfattning som presenterades vid UEGW i oktober 2017.
§ Inte alla studier utvärderade effekten och/eller säkerheten hos CT-P13. De flesta av studierna var antingen retrospektiva eller prospektiva studier/observationsstudier. I de flesta fall jämfördes också resultaten för CT-P13 med baslinjeparametrar eller tidigare belägg för Remicade.
CD, Crohns sjukdom; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsjukdom; RCT, randomiserad kontrollerad studie; UC, ulcerös kolit
 

Referenser

Se alla referenser

PP-IFA-SWE-0100-Maj-2018