Dosering

Dosering av Inflectra (infliximab) varierar beroende på patientens vikt, indikationer och sjukdomstillståndet. Dosen av Inflectra vid reumatoid artrit är vanligen 3 mg/kg och 5 mg/kg vid andra indikationer för Inflectra. Vid inledningen av behandling med Inflectra ges de första doserna vecka 0, vecka 2 och vecka 6 (induktionsfasen). Därefter kan en infusion ges var 8:e (eller var 6:e) vecka. 
 
Infliximab har en rekommenderad målnivå för serumkoncentrationen av läkemedel. Denna koncentration kan övervakas och behandlingen justeras genom ändring av dos eller doseringsintervall.

 

Dosering av Inflectra (infliximab)

Figur: Dosering av Inflectra. Läkare ordinerar Inflectradosen utifrån patientens sjukdom, vikt och tillstånd. Vid inledningen av behandling med Inflectra ges de första doserna vecka 0, vecka 2 och vecka 6 (induktionsfasen). Därefter kan en infusion ges var 8:e (eller var 6:e) vecka. 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100 -Sep-2018